سپتیک تانک

ژانویه 1, 2022
قیمت سپتیک

نحوه عملکرد سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن به روش لجن فعال و بی هوازی فعال می شود. پس از ورود فاضلاب به قسمت اول سپتیک تانک پلی اتیلن و تسکین […]
نوامبر 16, 2021
سپتیک تانک و قیمت آن

سپتیک تانک و قیمت آن

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که در آن تصفیه مکانیکی (رسوب گذاری) و تصفیه زیستی به طور همزمان با کمک باکتری […]
نوامبر 2, 2021
انواع تصفیه فاضلاب

انواع تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب بسته به ماهیت و حجم فاضلاب می تواند بر روی بتن، پکیج فلزی و پلی اتیلن کار کند. انواع روش های تصفیه فاضلاب […]
سپتامبر 19, 2017
تصویر نمونه سپتیک تانک پلی اتیلن 38 متر مکعب

سپتیک تانک پلی اتیلن